Elektronikai hulladkok
Az Európai Unió egyik irányelve alapján a 2005. augusztus 13. után vásárolt elektronikai és elektromos termékeket (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) hulladékként késbb kötelesek a forgalmazók térítésmentesen visszavenni.
A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az elektronikai hulladékot a végfelhasználók és kereskedk költségmentesen vissza tudják juttatni a gyártóhoz. A szállítással, kezeléssel, újrahasznosítással és egyéb járulékos tevékenységekkel járó költségeket a termelknek kell állnia.

A tagállamoknak 2006. december 31.-ig kell teljesítenie azt az uniós normát, mely szerint lakosonként évente legalább négy kilogramm elektromos és elektronikus hulladékot kell visszagyjteni, amelyek legalább háromnegyedét újra kell hasznosítani. Eme követelmény alól hazánk, más új csatlakozóval egyetemben, kétéves haladékot kapott. 2006. Július 1-tl kezdve pedig néhány kivételtl eltekintve az elektromos és elektronikai termékek ólmot, higanyt, kadmiumot, és meghatározott mérgez vegyületeket nem tartalmazhatnak.

Hazánkban a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, majd pedig a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról felhatalmazása alapján az elektromos, elektronikus berendezések visszavételére, valamint a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések átvételére, gyjtésére, szállítására, hasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet  szabályozza.

Magyarországon háztartásonként minimum négy-öt féle elektromos háztartási eszközt használnak. A ht-, a mosógép, a televízió életünk szerves része , ezen túl pedig néhány további eszköz pl. mikrohullámú süt , videokamera, számítógép, digitális fényképezgép az utóbbi idben kezd szélesebb körben elterjedni. A gyártók új és újabb, a régieknél szebb és korszerbb modellekkel rukkolnak el, amivel arra ösztönzik veviket, hogy cseréljék le régi elektromos háztartási eszközeiket. Sajnos jobb esetben a tulajdonos a régi eszközt a lakás félrees részében tárolja, rosszabb esetben viszont a szemétbe vagy a természetbe kerül és ezzel súlyosan szennyezi a környezetet, hiszen mérgez nehézfémeket és szerves szennyez anyagokat tartalmaz. Nem kis mennyiségrl van szó - felmérések szerint Magyarországon évente 130-140 ezer tonna elektronikai hulladék keletkezik.

Cégünk foglalkozik a gyártás során képzd veszélyes és nem veszélyes elektronikai hulladékok begyjtésével, kezelésével és szállításával. Partnereink között szerepelnek Magyarország területén az elektronikai iparban mköd kis-, közép- és nagyvállalatok is. Ezen túl környezetvédelmi vállalkozásokkal is kapcsolatban állunk, akik a termelési hulladékok begyjtésén túl lakossági és a cégek napi mködéséhez szükséges immár selejtessé vált elektronikai eszközöket is szállítanak telephelyünkre.
 
Sikeres plyzataink
Fotgalria
ISO minstsnk
A honlap a Gazdasgi s Kzlekedsi Minisztrium tmogatsval valsult meg.
Ltogatk szma: 195184