Elektronikai hulladékok
Az Európai Unió egyik irányelve alapján a 2005. augusztus 13. után vásárolt elektronikai és elektromos termékeket (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) hulladékként később kötelesek a forgalmazók térítésmentesen visszavenni.
A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az elektronikai hulladékot a végfelhasználók és kereskedők költségmentesen vissza tudják juttatni a gyártóhoz. A szállítással, kezeléssel, újrahasznosítással és egyéb járulékos tevékenységekkel járó költségeket a termelőknek kell állnia.

A tagállamoknak 2006. december 31.-ig kell teljesítenie azt az uniós normát, mely szerint lakosonként évente legalább négy kilogramm elektromos és elektronikus hulladékot kell visszagyűjteni, amelyek legalább háromnegyedét újra kell hasznosítani. Eme követelmény alól hazánk, más új csatlakozóval egyetemben, kétéves haladékot kapott. 2006. Július 1-től kezdve pedig néhány kivételtől eltekintve az elektromos és elektronikai termékek ólmot, higanyt, kadmiumot, és meghatározott mérgező vegyületeket nem tartalmazhatnak.

Hazánkban a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, majd pedig a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról felhatalmazása alapján az elektromos, elektronikus berendezések visszavételére, valamint a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések átvételére, gyűjtésére, szállítására, hasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet  szabályozza.

Magyarországon háztartásonként minimum négy-öt féle elektromos háztartási eszközt használnak. A hűtő-, a mosógép, a televízió életünk szerves része , ezen túl pedig néhány további eszköz pl. mikrohullámú sütú , videokamera, számítógép, digitális fényképezőgép az utóbbi időben kezd szélesebb körben elterjedni. A gyártók új és újabb, a régieknél szebb és korszerűbb modellekkel rukkolnak elő, amivel arra ösztönzik vevőiket, hogy cseréljék le régi elektromos háztartási eszközeiket. Sajnos jobb esetben a tulajdonos a régi eszközt a lakás félreeső részében tárolja, rosszabb esetben viszont a szemétbe vagy a természetbe kerül és ezzel súlyosan szennyezi a környezetet, hiszen mérgező ehézfémeket és szerves szennyező anyagokat tartalmaz. Nem kis mennyiségről van szó - felmérések szerint Magyarországon évente 130-140 ezer tonna elektronikai hulladék keletkezik.

Cégünk foglalkozik a gyártás során képződő veszélyes és nem veszélyes elektronikai hulladékok begyűjtésével, kezelésével és szállításával. Partnereink között szerepelnek Magyarország területén az elektronikai iparban működő kis-, közép- és nagyvállalatok is. Ezen túl környezetvédelmi vállalkozásokkal is kapcsolatban állunk, akik a termelési hulladékok begyűjtésén túl lakossági és a cégek napi működéséhez szükséges immár selejtessé vált elektronikai eszközöket is szállítanak telephelyünkre.
 
Sikeres pályázataink
Fotógaléria
ISO minősítéseink
A honlap a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával valósult meg.
Látogatók száma: 201782