Engedélyeink
1.
Nem veszélyes hulladékok előkezelési engedély:
PE-06/KTF1182-1/2017.
     
Azonosító kód Megnevezés Mennyiség tonna/év
07 02 13 hulladék műanyag 50
09 01 07 ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és-papír 60
10 06 02 elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék 5
10 08 09 egyéb salakok 10
12 01 01 vasfém részek és esztergaforgács 30
12 01 02 vasfém részek és por 30
12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács 100
12 01 04 nemvas fém részek és por 100
15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 500
15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 500
15 01 03 fa csomagolási hulladék 500
15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 50
15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék         200
16 01 17 vasfémek 10
16 01 18 nemvas fémek 10
16 01 19 műanyagok 200
16 02 14 kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól 200
16 02 16 kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től 300
16 06 05 egyéb elemek és akkumulátorok 10
16 08 01 arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07*) 10
17 02 03 műanyag 100
17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 100
17 04 02 alumínium 100
17 04 03 ólom 20
17 04 04 cink 5
17 04 05 vas és acél 150
17 04 06 ón 100
17 04 07 fémkeverékek 50
17 04 11 kábel, amely különbözik a 17 04 10-től 400
19 12 12 egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) 50
20 01 01 papír és karton 20
20 01 02 üveg 20
20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től 600
20 01 39 műanyagok 600
20 01 40 fémek 50
Összesen 5 220
 
Az engedély megtekintéséhez kérem kattintson ide.
 
2.
Veszélyes hulladék előkezelési engedély:
PE/KTF/10700-11/2016.
     
Azonosító
  kód
Megnevezés
Mennyiség tonna/év
06 03 15*
Nehézfémeket tartalmazó fémoxid
66
08 03 17*
Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
20
10 03 04*
Elsődleges termelésből származó salak
10
10 04 01*
Elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
10
10 04 02*
Elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék
150
10 08 08*
Elsődleges és másodlagos termelés sósalakja
100
10 11 11*
Nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek) üvegrészecskék és üvegpor hulladéka
44
15 01 10*
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
10
15 01 11* veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázas palackokat 10
16 02 13*
Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól
350
16 02 15*
kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag
150
16 06 01*
Ólomakkumulátorok
44
16 06 02*
Nikkel -kadmium elemek
10
16 08 02*
Veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok
10
20 01 27*
Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták
5
20 01 33*
Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 16 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók
5
20 01 35*
Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23-tól
240
Összesen
1 234

Az engedély megtekintéséhez kérem kattintson ide.

 

3.
Nem veszélyes hulladékok országos kereskedelmi, közvetítési,  és szállítási engedély
14/10345-11/2013
 
 
Azonosító
kód
Megnevezés
Mennyiség tonna/év
02 01 04
Műanyaghulladék (kivéve a csomagolás)
200
02 01 10
Fémhulladék
200
03 01 01
fakéreg és parafahulladék
100
03 01 05
fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és funér amely különbözik a 03 01 04*-től
100
03 01 99
Közelebbről meg nem határozott hulladék
100
03 03 08
hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok
100
06 03 16
Fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15*-től. 100
07 02 13
hulladék műanyag
500
08 01 12
Festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11*-től
100
08 01 99
közelebbről meg nem határozott hulladék
100
08 03 18
hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17*-től
150
09 01 07
ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír
150
09 01 08
ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír
150
09 01 10
egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül
150
09 01 12
áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11*-től
150
10 02 01
salak kezeléséből származó hulladék
200
10 02 02
kezeletlen salak
200
10 03 02
hulladékká vált anód törmelékek
200
10 03 16
fölözék és salak, amely különbözik a 10 03 15*-től
200
10 03 30
sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 03 29*-től
200
10 05 01
elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
200
10 05 11
fölözék és salak, amely különbözik a 10 05 10*-től
200
10 06 01
elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
200
10 06 02
elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék
200
10 07 01
elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
200
10 07 02
elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék
200
10 08 09
egyéb salakok
500
10 08 18
füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa amely különbözik a 10 08 17*-től
100
10 09 03
kemence salak
200
10 10 03
kemence salak
200
10 11 12
üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11*-től
100
11 01 10
iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 11 01 09*-től
100
11 05 01
kemény cink
100
11 05 02
cinkhamu
100
12 01 01
vasfém részek és esztergaforgács
500
12 01 02
vasfém részek és por
500
12 01 03
nemvas fém reszelék és esztergaforgács
500
12 01 04
nemvas fém részek és por
500
12 01 05
gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács
500
15 01 01
papír és karton csomagolási hulladék
1 500
15 01 02
műanyag csomagolási hulladék
1 500
15 01 03
fa csomagolási hulladék
1 000
15 01 04
fém csomagolási hulladék
1 000
15 01 05
vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
500
15 01 06
egyéb, kevert csomagolási hulladék
500
15 01 07
üveg csomagolási hulladék
500
15 01 09
textil csomagolási hulladék
100
15 02 03
abszorbensek ,szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02*-től
500
16 01 03
hulladékká vált gumiabroncsok
500
16 01 17
vasfémek
1 000
16 01 18
nemvas fémek
1 000
16 01 19
műanyagok
1 000
16 01 20
üveg
100
16 02 14
kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09*-től
16 02 13*-ig terjedő hulladéktípusoktól
1 000
16 02 16
kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15*-től
1 500
16 06 04
lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03*)
500
16 06 05
egyéb elemek és akkumulátorok
500
16 08 01
arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07*)
100
16 08 03
egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-tól
100
17 02 01
fa
100
17 02 02
üveg
100
17 02 03
műanyag
500
17 04 01
vörösréz, bronz, sárgaréz
1 000
17 04 02
alumínium
1 000
17 04 03
ólom
500
17 04 04
cink
500
17 04 05
vas és acél
1 500
17 04 06
ón
500
17 04  07
fémkeverék
1 000
17 04  11
kábel, amely különbözik a 17 04 10*-től
500
19 10  01
vas- és acélhulladék
1 000
19 10 02
nemvas fém hulladék
1 000
19 12 01
papír és karton
500
19 12 02
fém vas
500
19 12 03
nemvas fémek
500
19 12 04
műanyag és gumi
500
19 12 05
üveg
500
19 12 07
fa, amely különbözik a 19 12 06*-tól
100
19 12 08
textíliák
50
19 12 12
egyéb, a 19 12 11*-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
100
20 01 01
papír és karton
500
20 01 02
üveg
150
20 01 11
textíliák
100
20 01 28
festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27*-től
50
20 01 34
elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a
20 01 33*-tól
200
20 01 36
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21*-től, 20 01 23*-tól és a 20 01 35*-től
1 000
20 01 38
fa, amely különbözik a 20 01 37*-től
500
20 01 39
műanyagok
1 000
20 01 40
fémek
1 500
Összesen: 39 800
 
 
  Az engedély megtekintéséhez kérem kattintson ide.
   
4.
Veszélyes hulladékok országos szállítási, közvetítési és kereskedelmi engedély:
14/10347-13/2013
     
 
 
Azonosító
kód
Megnevezés
Mennyiség tonna/év
06 03 15*
Nehézfémeket tartalmazó fémoxid
300
08 01 11* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék 50
08 01 13*
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap
50
08 03 17*
Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
60
10 03 04*
Elsődleges termelésből származó salak
100
10 03 08*
Másodlagos termelésből származó sósalak
100
10 03 09*
Másodlagos termelésből származó salak (feketesalak)
50
10 04 01*
Elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
200
10 04 02*
Elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék
300
10 08 08*
Elsődleges és másodlagos termelés sósalakja
300
10 11 11*
Nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegpor hulladéka
300
11 01 09*
Veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
100
11 01 13*
Veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladékok
30
13 02 04*
Ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-,hajtómű- és kenőolaj
20
13 02 05*
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj
20
13 02 06*
Szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj
20
13 02 07*
Biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj
20
13 02 08*
Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj
20
15 01 10*
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
60
15 01 11*
Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázas palackokat
60
15 02 02*
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat
100
16 02 09*
PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok
10
16 02 10*
PBC-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től
10
16 02 11*
Klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés
20
16 02 13*
veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól
350
16 02 15*
kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag
150
16 06 01*
ólomakkumulátorok
200
16 06 02*
nikkel-kadmium elemek
100
16 08 02*
Veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok
100
16 08 05* foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor 100
16 08 06*
elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak
100
16 08 07*
veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok
100
17 02 04*
Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa
50
17 04 09*
Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék
100
17 04 10*
olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel
100
19 12 11*
egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
200
20 01 17*
fényképészeti vegyszer
100
20 01 21*
fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék
200
20 01 27*
veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták
60
20 01 33*
elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók
80
20 01 35*
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és 20 01 23-tól
700
Összesen: 5 090
 
 
 Az engedély megtekintéséhez kérem kattintson ide.
6. KÜJ, KTJ számaink
KÜJ: 100 336 414
KTJ: 101 677 702
7. Fémkereskedelmi engedély száma FE000425
  Az engedély megtekintéséhez kérem kattintson  ide  
8. VPID szám: HU0002581091

 

Sikeres pályázataink
Fotógaléria
ISO minősítésünk
A honlap a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával valósult meg.
Látogatók száma: 107858